Gizlilik

INVOLWE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Giriş

Küçükyalı Merkez Mah. Ferahlık Sok. Önder Sitesi Sit. Önder Sitesi Apt. No: 3/21 Maltepe/İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 239600-5 sicil numarasıyla kayıtlı CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır) olarak, tüm kullanıcılarımızın, Şirket adına kayıtlı ve işletilen www.involwe.com adresli internet sitesini (“Web Sitesi”) kullanırken Şirket ile paylaştığı kişisel verilerinin, Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. İşbu Gizlilik Politikası ile Web Sitesi aracılığı ile gerek çerezler ile gerekse de sizlerin paylaşımı aracılığıyla topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizi toplama ve saklama yöntemimizi ve hukuki sebepleri ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizlere detaylı bir bilgilendirme sunmayı amaçlamaktayız. İşbu Gizlilik Politikası, Web Sitesi’ne üye olmayıp salt Web Sitesi’nin salt ana sayfasını ziyaret eden kullanıcıların (“Kullanıcı”) ve Web Sitesi’ne üye olan kullanıcıların (“Üye”) işlenen kişisel verilerini kapsamaktadır.

2. Tanımlar

İşbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamlara gelmektedir:

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Şirket

CrossWork Bilgi Teknolojileri Medya Reklam Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi’dir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Veriler’in belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sahibi/İlgili Kişi

Kişisel Veriler’i Şirket tarafından veya Şirket adına işleme sokulan tüm gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, Veri Kayıt Sistemi’nin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Veri Kategorisi

İşlenen Veriler

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni Hal, Çocuk Sayısı

İletişim Verisi

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Adres Bilgileri 

İşlem Güvenliği Verileri

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi

Görsel ve İşitsel Veriler

Fotoğraf (Üye tarafından “Profil Fotoğrafı” olarak alenileştirilmiş olması halinde veya üye tarafından geri bildirim anketleri ile deneyimlere ilişkin geri bildirim olarak paylaşılan fotoğrafların kişisel veri içermesi halinde)

Mesleki Deneyim Verisi

Eğitim Geçmişi, Aktif Çalışma Durumu

Diğer – Rutin Alışkanlık ve Hobi Verileri

 Seyahat Sıklığı, Evcil Hayvan Mevcudiyeti, Özel Beslenme Tercihi, Rutin Alışkanlık, Spor Yapma Sıklığı, Sık Kullanılan Dijital Platform, Sosyal Medyada Geçirilen Zaman, Alışveriş Sıklığı

Finans Verisi

Aylık Gelir Aralığı 

Şirket’imiz Kişisel Veriler’inizi, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında 3 ayrı aşama olarak tanımladığımız ve sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz doğrultusunda yararlanmak istediğiniz hizmetler ile sınırlı olacak şekilde: 

 • Web Sitesi’ne Facebook profiliniz aracılığıyla veya “Kayıt Ol” sekmesini kullanarak ilgili alanlardaki bilgileri doldurarak kayıt olduğunuzda, 
 • Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirttiğimiz hizmetlerimizden yararlanabilmeniz ve deneyimlerden sizler için uygun olanların filtrelenebilmesi amacıyla Web Sitesi’nin “Profil” sekmesinde “Temel Bilgiler”, “Benim Hakkımda” ve “Adreslerim” bölümlerini doldurduğunuzda,
 • Profil” sekmesinde doldurduğunuz bilgilere uygun, sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan kişiselleştirilmiş deneyimler ile ilgili pop-up sorulara yanıt verdiğinizde ve deneyimlere ilişkin geri bildirim anketlerini doldurduğunuzda işleyecektir. 

Yukarıda sayılan aşamalar haricinde Web Sitesi’ni ziyaret eden siz ziyaretçilerimizin Web Sitesi’nde bulunan çerezler ile Kişisel Veriler’i işlenebilmektedir. Yukarıda sayılan aşamalar kapsamında; Şirket’imiz: 

 • Web Sitesi’ne Facebook profiliniz aracılığıyla veya “Kayıt Ol” sekmesini kullanarak ilgili alanlardaki bilgileri doldurarak kayıt olduğunuzda e-posta adresinizi, 
 • Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirttiğimiz hizmetlerimizden yararlanabilmeniz amacıyla Deneyimlerden sizler için uygun olanların filtrelenebilmesi amacıyla Web Sitesi’nin “Profil” sekmesinde “Temel Bilgiler” bölümünü doldurduğunuzda ad-soyad, cinsiyet, doğum tarihi, telefon numarası ve fotoğraf verilerinizi; “Benim Hakkımda” bölümünü doldurduğunuzda aylık gelir aralığı, seyahat sıklığı, evcil hayvan mevcudiyeti, özel beslenme tercihi, rutin alışkanlık, spor yapma sıklığı, sık kullanılan dijital platform, sosyal medyada geçirilen zaman, alışveriş sıklığı, eğitim geçmişi, aktif çalışma durumu, çocuk sayısı, medeni hal verilerinizi; “Adreslerim” bölümünü doldurduğunuzda adres bilgilerinizi,
 • Profil” sekmesinde doldurduğunuz bilgilere uygun, sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan kişiselleştirilmiş deneyimler ile ilgili pop-up sorulara yanıt verdiğinizde ve deneyimlere ilişkin geri bildirim anketlerini doldurduğunuzda aylık gelir aralığı, seyahat sıklığı, evcil hayvan mevcudiyeti, özel beslenme tercihi, rutin alışkanlık, spor yapma sıklığı, sık kullanılan dijital platform, sosyal medyada geçirilen zaman, alışveriş sıklığı, eğitim geçmişi, aktif çalışma durumu, çocuk sayısı, medeni hal içerebilecek verilerinizi işlemektedir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi verileriniz Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde işlenmektedir.

Web Sitesi’ne eğer Facebook, Inc. şirketinin sahip olduğu ve işlettiği sosyal medya platformu olan Facebook platformu (“Facebook”) aracılığı ile “Facebook ile Kayıt Ol” butonuna tıklayarak kayıt olduysanız Facebook tarafından Facebook profilinizde bulunan ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, profil fotoğrafı Kişisel Veriler’inizin Facebook üzerinden onay vermeniz halinde aktarılması ile Web Sitesi profilinizin “Temel Bilgiler” sekmesinin ilgili kısımları otomatik olarak doldurulmakta ve Facebook ve iştirakleri olan sosyal medya platformlarındaki aktivitelerinize ilişkin veriler Şirket’e aktarılmaktadır. Facebook tarafından Kişisel Veriler’inizin nasıl işlendiğine ve aktarıldığına ilişkin bilgiler için lütfen Facebook’un Gizlilik Politikasını inceleyiniz.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Dayandığı Hukuki Sebepler

Şirket olarak Kişisel Veriler’inizi işlerken aşağıdaki tabloda belirttiğimiz Kişisel Veri işleme şartlarına dayanmaktayız:

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Kimlik Verisi

 • KVKK Madde 5/2/c - Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması
 • KVKK Madde 5/1 uyarınca Açık Rıza’nıza istinaden. 

İletişim Verisi

 • KVKK Madde 5/2/c - Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması 

İşlem Güvenliği Verileri

 • KVKK Madde 5/2/a - Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Görsel ve İşitsel Veriler

 • KVKK Madde 5/1 uyarınca Açık Rıza’nıza istinaden.

Mesleki Deneyim Verisi

 • KVKK Madde 5/1 uyarınca Açık Rıza’nıza istinaden.

Diğer– Rutin Alışkanlık ve Hobi Verileri

 • KVKK Madde 5/1 uyarınca Açık Rıza’nıza istinaden.

Finans

 • KVKK Madde 5/1 uyarınca Açık Rıza’nıza istinaden. 

Kişisel Veriler’inizi, işbu Gizlilik Politikası’nın “Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi” kısmında açıkladığımız aşamalara istinaden tabloda belirttiğimiz hukuki veri işleme sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. 

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi verileriniz Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde KVKK’nın 5/2/a maddesinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” veri işleme şartına dayalı olarak işlenecektir.

Web Sitesi’ne erişmek için kullandığınız internet tarayıcısına bağlı olarak, Web Sitesi’ne ilişkin tercihlerinizin internet tarayıcınız üzerinden lokasyon verilerinizin Web Sitesi ile paylaşılacağı şeklinde olması halinde, internet tarayıcısı tarafından lokasyon verileriniz bizlere aktarılacaktır. 

Kimlik verilerinden olan ad-soyad verileriniz Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında tanımlanan hizmetlerimizin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğundan ötürü bu hizmetler ifa edilirken işlendiği durumlarda KVKK’nın 5/2/c maddesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Veriler’iniz Şirket’imiz tarafından i) Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerle ilintili ürünlerin, dijital hizmetlerin ve etkinliklerin sahibi iş ortağımız firmaların ürünlerinden, dijital hizmetlerinden ve etkinliklerinden, sizlere daha uygun olanların tespit edilebilmesi ve sunulabilmesinin geliştirilmesi, ii) bu hizmetler hakkında gerekli bilgilerin verilebilmesi, iii) sizlere uygun hizmetlerimiz hakkında haberdar edilebilmeniz, iv) talep, istek ve geri bildirimleriniz ışığında hizmetlerimizin güncellenmesi ve geliştirilmesi, v) oluşturulan profiller aracılığı ile ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, vi) üretilen anonim ve istatistiksel bilgi ile belirli üye dilimleri oluşturularak bu kapsamda olan kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyimlerin sunumu, vii) Web Sitesi’nin işleyişinin incelenebilmesi ve oluşabilecek yoğunlukların engellenebilmesi, viii) hizmetlerimizin kalitesinin artırılması ve yeni hizmetler tasarlanabilmesi, ix) veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi, x) onayınızın bulunması durumunda ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, xi) Web Sitesi kullanım şartlarında, işbu Gizlilik Politikası’nda, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde ve aydınlatma metinlerinde olabilecek değişiklik ve yenilikler hakkında bilgilendirilebilmeniz, xii) Kişisel Veriler’inizin elde edilmesi esnasında yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve xiii) yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’da öngörülen veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri de alarak toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda işlediğimizi belirttiğimiz Kişisel Veriler’inizi üçüncü kişilere hususi olarak aktarmamakla birlikte Şirket’imizin haklarının korunması gereken haller bakımından, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine ve Şirket’in yasal yükümlülükleri kapsamında görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı bilgi, belge verme ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla yetkili kurum ve yargı organlarına veri aktarmamızın söz konusu olması halinde, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerin ifa edilebilmesi bakımından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler’in işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve yukarıda dayandığımız Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işleyebilecek ve aktarabileceğiz.

Adres bilgileriniz, telefon numaranız ve ad-soyad verileriniz başvurduğunuz fiziksel deneyimlere seçilmeniz halinde bu deneyimlere ilişkin ürünlerin tarafınıza gönderilebilmesi amacıyla birlikte çalıştığımız Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık Anonim Şirketi’ne; ad-soyad verileriniz etkinlik deneyimlerine katılabilmeniz için ilgili iş ortağımız firmalara; e-posta adresiniz dijital deneyimlere seçilmeniz halinde dijital hizmetlerle ilgili iş ortağımız firmalar tarafından sizlere özel tanımlanmış linklerinin oluşturulabilmesi adına ilgili iş ortağımız firmalara KVKK’nın 8/2/a maddesi uyarınca KVKK’nın 5/2/c maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak yukarıda dayanılan Kişisel Veri işleme amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Web Sitesi’ni kullanırken Şirket ile paylaştığınız Kişisel Veriler’inizin güvenliği Şirket’imiz için elzem niteliktedir. Bu doğrultuda Web Sitesi aracılığı ile paylaştığınız verileriniz bilgi güvenliğinin sağlanması ve saklama/arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Amazon.com, Inc. şirketinin (“Amazon”) iştiraki olan Amazon Web Services şirketi (“AWS”) tarafından sağlanan bulut hizmeti ile Frankfurt, Almanya’da bulunan AWS eu-central-1 sunucuları kullanılarak işlenecek ve saklanacağından, Kişisel Veriler’iniz KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında Açık Rıza’nızın bulunması şartı ile aktarılacak ve saklanacaktır.

Şirket’imiz tarafından Web Sitesi’ne üyeliğinizin doğrulanması, ilgilendiğiniz kampanyalar ve deneyimler hakkında bilgilendirilebilmeniz ve talep ve şikayetlerinize geri dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla Twilio şirketinin (“Twiilio”) Twilio SendGrid hizmeti kullanılarak siz üyelerimize göndereceğimiz e-postalar hazırlanmakta ve gönderilmektedir. Twilio SendGrid hizmeti ile e-posta göndermek suretiyle işlediğimiz e-posta adresi ve ad-soyad verileriniz, Twilio sunucuları yurt dışında bulunduğundan KVKK’nın 9. Maddesi kapsamında Açık Rıza’nızın bulunması şartı ile Twilio’ya aktarılacaktır. 

7. Çerezler

Kişisel Veriler’inizi, Web Sitesi’nde bulunan ve veri toplamasına onay verdiğiniz çeşitli çerezler aracılığı ile toplamaktayız. Web Sitesi’nde Şirket’imizin yerleştirdiği çerezlere ek olarak farklı internet sitelerine ait üçüncü taraf çerezleri de bulunmaktadır. Bu çerezler, aşağıda açıklanacağı üzere farklı amaçlara yönelik olarak Kişisel Veriler’inizi toplayacaktır. Çerezler aracılığı ile topladığımız verilerinizi Kanun başta olmak üzere Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer ikincil mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde Şirket’in meşru amaçları için gerekli olduğu müddetçe işleyeceğiz. Kişisel Veriler’inizi işleme sebeplerimizin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’inizi silmekte, yok etmekte veya Anonim Hale Getirmek’teyiz. Şirket’imiz Web Sitesi’ndeki çerezler ile topladığı Kişisel Veriler’inizi KVKK’ya uygun bir biçimde yukarıda belirttiğimiz amaçlar uğruna ilgili mevzuat ile belirlenmiş zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edecektir. Şirket’imiz Web Sitesi’ndeki çerezler ile topladığı Kişisel Veriler’inizi yine yukarıda belirttiğimiz amaçlara yönelik olarak, bu amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde, gerçek / tüzel kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişiler ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve yukarıda dayandığımız Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabileceğiz.

Çerezler, sizlerin web tarayıcısı tarafından bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde depolanan ve internet sitelerinin sizler hakkındaki bilgileri hatırlamasına yardımcı olan veri parçalarıdır. Çerezlerin kullanımı, ayrıca kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerez kullanarak Şirket, Web Sitesi’nin sizler tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu veri parçalarında internet sitesi gezintinize ilişkin bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda veri parçası içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Bu sayede de çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir.

Şirket’imiz, Web Sitesi’nde bulunan çerezleri;

 • Web Sitesi’nde oturum açan kullanıcının oturumu devam ederken Web Sitesi içinde başka bir sayfaya geçmesi halinde oturumunun devam ettiğinin Web Sitesi tarafından hatırlanması,
 • Kullanıcının Web Sitesi’ni ilk ziyaretinde karşısına çerezlere ilişkin bilgilendirmenin gösterilmesi ve kullanıcının seçim yapması halinde sonraki ziyaretlerinde karşısına bu bildirimin çıkarılmamasının Web Sitesi’ne hatırlatılması,
 • Veri güvenliğinin veri tabanına yapılacak siber saldırıların engellenmesi suretiyle,

Web Sitesi’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek ve Web Sitesi’nin düzgün ve yayığıyla çalışmasını sağlamak;

 • Sitenin günlük ve aylık ziyaretçi sayılarının ve her bir sayfada geçirilen ortalama sürenin hesaplanması ve en çok zaman geçirilen sayfaların tespit edilmesi sayesinde yoğunluğun olduğu sayfalarda Web Sitesi’nin güçlendirilmesi,
 • Web Sitesi’ne ziyaretin hangi tarayıcı aracılığı ile gerçekleştiğinin, hangi kaynaktan yönlendirme ile Web Sitesi’ne ziyaretin gerçekleştiğinin, nasıl bir cihaz ile Web Sitesi’nin ziyaret edildiğinin saptanması,
 • Web Sitesi’nin kayıt olma butonunun kullanım sayısının ve Web Sitesi’ne kayıt olunması sayılarının oranlamasının yapılarak Web Sitesi’nin kullanıcıya hitap etmesinin geliştirilmesi suretiyle,

Sizlere kişiselleştirilmiş ziyaret deneyimi yaşatmak ve sizlerin Web Sitesi’ni nasıl kullandığını analiz etmek ve Web Sitesi’nin performansını arttırmak; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklanan kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek; amaçlarıyla kullanmaktadır.

Şirket’imiz, Web Sitesi’nde sizlere kişiselleştirilmiş ziyaret deneyimi yaşatmak ve sizlerin Web Sitesi’ni nasıl kullandığını analiz etmek ve Web Sitesi’nin performansını arttırmak amacıyla Google, Inc (“Google”) şirketi tarafından sağlanan Google Analytics hizmetinin kapsamında olan üçüncü taraf çerezleri bulundurmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile toplanan verileriniz ABD’de bulunan Google sunucularında saklanmaktadır. Bu verilerinizin nasıl ve ne amaçlarla saklandığı hakkında detaylı bilgi almak ve Google Analytics hizmeti kapsamındaki çerezlerin herhangi bir internet sitesi üzerinden (Web Sitesi haricindeki herhangi bir internet sitesi de dahil olmak üzere) veri toplamasını engellemek için Google gizlilik politikasını inceleyebilirsiniz.

8. Web Sitesi’nde Bulunan Çerezler

Web Sitesi’nde aşağıda belirtilen farklı türdeki çerezler bulunmaktadır:

Zorunlu Çerezler

Bu çerezlerin kullanımı Web Sitesi’nin doğru biçimde çalışabilmesi için zorunludur. Bu çerezleri kabul etmemeniz veya engellemeniz halinde Web Sitesi düzgün bir şekilde çalışmayacaktır. Bu çerezlerin topladığı veriler herhangi bir gerçek kişiyi ayırt etmeyen anonim verilerdir

Çerez

Açıklama

sessionid

 Bu çerez Web Sitesi’ndeki farklı sayfalarda gezinirken, Web Sitesi’ne, web sayfalarını isteyen aynı kişi olduğunu ve her sayfaya yeni bir ziyaretçi olmadığını söyler. Bu çerez ziyaretçileri kişisel olarak tanımlamaz. 

OptanonAlertBoxClosed

 Bu çerez ziyaretçiye çerezler hakkındaki bildirimin sunulduğunu Web Sitesi’ne kaydeder ve aynı ziyaretçinin Web Sitesi’ni tekrar ziyaret etmesi halinde bildirim metnini ziyaretçiye sunmaz.

OptanonConsent

 Bu çerez ziyaretçinin hangi türdeki çerezleri kabul veya reddettiğine ilişkin bilgileri toplar ve kabul edilmeyen çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısına yerleştirilmesini engeller.

csrftoken

 Bu çerez Web Sitesi’ne yapılacak belirli siber saldırıları engeller ve formların güvenli şekilde gönderilmesini sağlar. Bu çerez tarayıcınızda 24 saat boyunca saklanır ve bu süre dolduktan sonra tekrar tarayıcınıza bırakılır.

cookiebar

Bu çerez, çerez ayarlarının kullanıcıya gösterilmesini sağlamaktadır. Bu çerez tarayıcınızı kapatmanızdan itibaren 30 gün içinde kendiliğinden silinir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Web Sitesi’ni kullanımınızın ve Web Sitesi’nin performansının analizini yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfalarımızı görüntülediğini, Web Sitesi’nin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası yoğunluğa ilişkin problemleri tespit edebiliyoruz.

 

Çerez

 Açıklama

__ga, 

Google Analitik çerezleri kullanıcıların siteyi nasıl kullandığına dair anonim veriler toplar. Ziyaretçi sayıları, kullanıcıların hangi sayfadan geldikleri gibi bilgiler bu çerezlerde 2 yıl süre ile saklanır

9. Kişisel Verilerinizin Korunması

Şirket’imiz Kişisel Veriler’inizin korunması konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir. Kişisel Veriler’iniz Kanun’un 12. Maddesinde öngörülen Veri Sorumlusu yükümlülükleri kapsamında ve KVK Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi ışığında, hukuka aykırı işlenmesi ve erişilmesi önlenecek bir şekilde yüksek siber saldırılara karşı güvenlikli bulutlarda muhafaza edilmektedir. Şirket’imiz Kişisel Veriler’inizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması adına gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Ancak Şirket’in her türlü tedbiri almış olmasına rağmen Web Sitesi’ne veya buluta yapılan siber saldırılar sonucu Kişisel Veriler’inizin kaybolması, zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi ve üçüncü kişilerin erişimine müsait hale gelmesi halinde Şirket, size ve KVK Kurulu’na durumu bildirecek ve gerekli her türlü aksiyonu alacaktır.

10. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Web Sitesi üzerinden Şirket ile paylaştığınız Kişisel Veriler’iniz, Web Sitesi’ne üyeliğiniz süresince muhafaza edilmektedir. 

Web Sitesi’ne üyeliğinizi sona erdirmek adına kaydınızı silmeniz halinde AWS eu-central-1 sunucularında açık rızanıza dayalı olarak saklanan Kişisel Veriler’iniz, Web Sitesi’ne üyeliğinizi sonra erdirme tarihinizden itibaren en geç on dört gün sonra ilk periyodik imha süresinde imha edilecektir. 

Twilio aracılığı ile sizlere gönderdiğimiz e-postalar aracılığı ile açık rızanıza dayalı olarak Twilio ile paylaşılan e-posta adresi ve ad soyad verileriniz, Web Sitesi’ne üyeliğinizi sona erdirmek adına kaydınızı silmeniz halinde, üyeliğinizi sona erdire tarihinizden itibaren otuz gün sonra imha edilecektir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilintili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onay kayıtlarınızı ve ticari elektronik iletilere ilişkin onay haricindeki diğer kayıtlarınızı kayıt tarihinden itibaren üç yıl süre ile saklamaktayız. Bu saklama süresi sonunda, süreyi takip eden ilk imha periyodunda bu Kişisel Veriler’iniz imha edilecektir.

5651 Sayılı Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlediğimiz IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi verilerinizi son işlem tarihinizden itibaren 2 yıl süre ile saklamaktayız. Bu saklama süresi sonunda, süreyi takip eden ilk imha periyodunda bu Kişisel Veriler’iniz imha edilecektir.

11. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca sizlere haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sıralanmıştır;

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

12.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz

Kanun’un 11. Maddesinde ve bir önceki fıkrada sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle Şirket’in [email protected] adresinden ulaştırarak veya [email protected] adresine göndereceğiniz bir elektronik posta ile veya Web Sitesi’nin “İletişim” sayfasından talep oluşturup Veri Sahibi Başvuru Formu temin edip formla beraber formda belirtilen yöntem ve iletişim kanallarından veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerden herhangi biriyle Şirket’imize ileterek kullanabilirsiniz

Başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap veremememiz hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinizden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

13. Güncelleme ve Uyum

Şirket, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu veya yargı kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Gizlilik Politikası’nda ve bu Gizlilik Politikası’na bağlı ve işbu Gizlilik Politikası’yla ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve güncel hali Web Sitesi’nde tekrar yayınlanır.